MENUVoorbeeldformulier voor ontbinding / herroeping

Terug naar beurtindex
Home
 

 

Dit formulier alleen invullen en toesturen / emailen als u de overeenkomst wilt ontbinden of herroepen in het kader van de Europese Richtlijn betreffende Consumentenrechten.
Let op: goederen die worden geretourneerd dienen ongebruikt en ongemonteerd te zijn en moeten worden aangeboden in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking. De consument heeft 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen de tijd om de goederen te retourneren. Niet alle goederen kunnen worden retourgenomen, zo worden electronische componenten, speciaal op chassisnummer gefabriceerde delen zoals sleutels, speciaal voor de klant gefabriceerde bekledingsdelen, etc. niet teruggenomen, raadpleeg daarover onze Algemene Voorwaarden.

Aan:
Vis’ Land-Rover Supplies
Westduinweg 62-74
2583 EK Scheveningen
Fax: 070 350 4471
Email: info@vislandrovers.nl

Ik/Wij(*) deel/delen(*) u mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende goederen herroep/herroepen(*):
Naam:

…………………………………………………………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………………………………………………………..
Postcode woonplaats:
…………………………………………………………………………………………………..
Klantnummer:
…………………………………………………………………………………………………..
Betreft factuurnummer:
…………………………………………………………………………………………………..
Betreft de volgende goederen:
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Goederen besteld op:
…………………………………………………………………………………………………..
Goederen ontvangen op:
…………………………………………………………………………………………………..
Handtekening van de consument:

…………………………………………………………………………………………………..

Datum:
…………………………………………………………………………………………………..
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.