MENUDe katalysator is een belangrijk, maar zeer kostbaar onderdeel van Uw Landrover. In het geval van een V8 heeft Uw auto zelfs twee katalysatoren. Als de katalysator wat ouder wordt dan wordt de werking minder en zal moeten worden vervangen. Ook in geval van beschadiging of als het binnenwerk is verbrand of rammelt dan moet de katalysator worden vervangen.

Om aan de toenemende vraag naar betaalbare katalysatoren te kunnen voldoen, hebben wij een lijn opgezet met “aftermarket” katalysatoren van uitstekende kwaliteit voor een alleszins redelijke prijs. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit en daarom geven wij dan ook op alle modellen een volledig jaar garantie.

Nog niet alle katalysatoren zijn in deze serie verkrijgbaar, let goed op de omschrijving. Katalysatoren die nog niet in deze serie voorkomen kunnen we uiteraard ook leveren, die zijn dan origineel van Landrover, bel of stuur een email voor bestelnummers en prijzen.

Overzicht van de thans leverbare katalysatoren uit deze serie (klik om naar de categorie te springen):

Freelander

Defender

Discovery

Range Rover Classic

Range Rover L322

Freelander

katalysator Freelander 1.8 ltr benzine 10/1997-YA999999 (= t/m modeljaar 2000)katalysator Freelander 1.8 ltr benzine 10/1997-YA999999 (= t/m modeljaar 2000)

Onderdeelnummer: UK108
Prijs (Incl. BTW): €308,55


katalysator Freelander 1.8 ltr benzine 1A000001-2A212542 (modeljaar 2001-2002)katalysator Freelander 1.8 ltr benzine 1A000001-2A212542 (modeljaar 2001-2002)

Onderdeelnummer: UK109
Prijs (Incl. BTW): €496,10


katalysator Freelander 1.8 ltr benzine 2A212543-4A450153 (modeljaar 2002-2004)katalysator Freelander 1.8 ltr benzine 2A212543-4A450153 (modeljaar 2002-2004)

Onderdeelnummer: UK110
Prijs (Incl. BTW): €671,55


katalysator Freelander 1 1.8 ltr benzine 4A450154-e.v. (modeljaar 2004 tot einde productie)katalysator Freelander 1 1.8 ltr benzine 4A450154-e.v. (modeljaar 2004 tot einde productie)

Onderdeelnummer: UK111
Prijs (Incl. BTW): €855,69


katalysator Freelander 2.0 ltr diesel (Rover DCie-motor)katalysator Freelander 2.0 ltr diesel (Rover DCie-motor)

Onderdeelnummer: UK105
Prijs (Incl. BTW): €375,10


katalysator Freelander 2.5 ltr V6 benzinekatalysator Freelander 2.5 ltr V6 benzine

Onderdeelnummer: UK107
Prijs (Incl. BTW): €786,50


Defender

Katalysator Defender 300TDI

Onderdeelnummer: UK114
Prijs (Incl. BTW): €393,25Katalysator Defender TD5

Onderdeelnummer: UK115
Prijs (Incl. BTW): €719,95


Katalysator Defender 4.0ltr Benzine

Onderdeelnummer: UK116
Prijs (Incl. BTW): €719,95


Katalysator Discovery 300TDI

Onderdeelnummer: UK141
Prijs (Incl. BTW): €393,25


Discovery
Katalysator Discovery 3.5 V8 Benzine

Onderdeelnummer: UK143
Prijs (Incl. BTW): €719,95


Katalysator Discovery 3.9ltr V8 Benzine

Onderdeelnummer: UK144
Prijs (Incl. BTW): €719,95


katalysator Defender en Discovery Td5 diesel v.a. Vin 2Akatalysator Defender en Discovery Td5 diesel v.a. Vin 2A

Onderdeelnummer: UK145
Prijs (Incl. BTW): €555,39


katalysator Discovery 2 4.0 ltr V8 benzine aanvang productie tot 2A782035katalysator Discovery 2 4.0 ltr V8 benzine aanvang productie tot 2A782035

Onderdeelnummer: UK148
Prijs (Incl. BTW): €446,21


Katalysator Discovery 2 4.0 ltr V8 benzine van 2A782036 tot einde productieKatalysator Discovery 2 4.0 ltr V8 benzine van 2A782036 tot einde productie

Onderdeelnummer: UK165
Prijs (Incl. BTW): €2.022,35


Katalysator Discovery 3 tot 6A999999 WCD500433

Onderdeelnummer: UK149
Prijs (Incl. BTW): €401,72


KATALYSATOR

Onderdeelnummer: UK169
Prijs (Incl. BTW): €2.062,28


KATALYSATOR

Onderdeelnummer: UK169
Prijs (Incl. BTW): €2.062,28


KATALYSATOR

Onderdeelnummer: UK170
Prijs (Incl. BTW): €1.001,61


Range Rover ClassicOnderdeelnummer:

katalysator 300Tdi katalysator 300Tdi

Onderdeelnummer: UK151
Prijs (Incl. BTW): €320,65


Katalysator Range Rover 3.5ltr V8 Handbak

Onderdeelnummer: UK162
Prijs (Incl. BTW): €719,95


Katalysator Range Rover 3.5ltr V8 Automaat

Onderdeelnummer: UK163
Prijs (Incl. BTW): €719,95


Katalysator Range Rover II 2.5ltr BMW TD

Onderdeelnummer: UK152
Prijs (Incl. BTW): €635,25


Range Rover P38
katalysator Rangerover P38 Series II 2.5 ltr BMW Td met automaatkatalysator Rangerover P38 Series II 2.5 ltr BMW Td met automaat

Onderdeelnummer: UK161
Prijs (Incl. BTW): €635,25


Katalysator Range Rover II 4.0ltr V8 Benzine

Onderdeelnummer: UK155
Prijs (Incl. BTW): €617,10


Katalysator Range Rover II 4.0ltr V8 Benzine

Onderdeelnummer: UK156
Prijs (Incl. BTW): €768,35


katalysator Rangerover P38 Series II 4.0 ltr V8 benzine (lambda sensoren 18 mm) 09/1998-03/2002katalysator Rangerover P38 Series II 4.0 ltr V8 benzine (lambda sensoren 18 mm) 09/1998-03/2002

Onderdeelnummer: UK157
Prijs (Incl. BTW): €768,35


katalysator Rangerover P38 Series II V8 benzine (lambda sensoren 12 mm) 09/1994-08/1998katalysator Rangerover P38 Series II V8 benzine (lambda sensoren 12 mm) 09/1994-08/1998

Onderdeelnummer: UK158
Prijs (Incl. BTW): €598,95


katalysator Rangerover P38  V8 (lambda sensoren 12 mm) met OBD (on-board diagnistics), dus lambdas vr en na de katalysatoren 09/1994-08/1998.katalysator Rangerover P38 V8 (lambda sensoren 12 mm) met OBD (on-board diagnistics), dus lambdas vr en na de katalysatoren 09/1994-08/1998.

Onderdeelnummer: UK159
Prijs (Incl. BTW): €768,35


Rangerover P38 Series II 4.6 ltr V8 benzine (lambda sensoren 18 mm) 09/1998-03/2002

Onderdeelnummer: UK160
Prijs (Incl. BTW): €768,35


Range Rover L322

katalysator Rangerover L322 4.4 ltr V8 BMW benzine van 2A000001- 5A999999 Linker katalysatorkatalysator Rangerover L322 4.4 ltr V8 BMW benzine van 2A000001- 5A999999 Linker katalysator

Onderdeelnummer: UK166
Prijs (Incl. BTW): €453,75


katalysator Rangerover L322 4.4 ltr V8 BMW benzine van 2A000001- 5A999999 Rechter katalysatorkatalysator Rangerover L322 4.4 ltr V8 BMW benzine van 2A000001- 5A999999 Rechter katalysator

Onderdeelnummer: UK167
Prijs (Incl. BTW): €453,75
Onderdeelnummer: UK168

Tips ten aanzien van de montage van katalysatoren
Bij de bovenstaande katalysatorsystemen dient U om milieu-technische redenen de oude katalysator in te leveren. Onze leverancier eist dit van ons !!
UniKat®
catalytic converters

 

Katalysatoren zijn kostbare items en tijdens de montage kan er veel fout gaan. Montage dient dan ook te geschieden door een ervaren monteur.

Alvorens de oude kat te verwijderen, bekijk eerst of de nieuwe van het juiste type is.

Het gebruik van montage pasta aan de voorkant van de katalysator is totaal uit den boze, dit zal de katalysator onherstelbaar beschadigen. De garantie vervalt dan ook bij gebruik van montagekit of pasta.

Montage dient te geschieden zonder gebruik te maken van geweld. Gebruik geen slaggereedschap, dit zal de katalysator beschadigen.

Gebruik voor de montage van een katalysator nieuwe en juiste pakkingen en gebruik altijd nieuwe bouten en moeren en klemmen.

Alle veranderingen die U aanbrengt aan een katalysator zo als buigen, warm stoken, flenzen wisselen enz., alsmede het gebruik van geweld tijdens de montage doen de garantie vervallen. Monteer de kat zoals U een uitlaat monteert, dus eerst losjes in elkaar, en nadat alles spanningsvrij op de juiste plaats hangt, definitief vastzetten.

UniKat®catalytic converters
Wetenswaardigheden ten aanzien van de katalysator

Alle auto’s van na 1993 moeten met een goed werkende katalysator zijn uitgerust. Een auto met een niet goed werkende katalysator begaat een milieu overtreding. Een katalysator mag volgens de wegenverkeerswet indien deze origineel op de auto gemonteerd wordt niet vervangen worden door een pijp of demper. Indien de auto een U-9 aanduiding op het kenteken heeft, dan zal de defecte katalysator moeten worden vervangen.

De Europese eisen van 2004 gaan overtredingen hard aanpakken.

Wanneer de auto de vier-gastest niet haalt dan is er iets mis met de katalysator en dan zal deze moeten worden vervangen. Ook kan er zodanige mechanische schade aan de katalysator ontstaan dat deze vernieuwd moet worden. Een normale levensduur van een katalysator is 5 jaar of 100.000 km. Bij Landrovers gaan ze in het algemeen wat langer mee.
Oorzaken van het falen van de katalysator
Alvorens de katalysator te vervangen, dient U altijd de oorzaak van het falen te verhelpen. Indien U de katalysator vervangt zonder de problemen op te lossen, dan zal de nieuwe katalysator maar een kort leven beschoren zijn. De katalysator is een uiterst gevoelig apparaat en er kunnen diverse oorzaken zijn voor het slecht of niet meer functioneren van de katalysator.

De lambda-sonde functioneert niet goed.

Een lambda-sonde die niet goed werkt zal verkeerde informatie geven aan het motormanagementsysteem . Dit zal leiden tot een verkeerde hoeveelheid geïnjecteerde brandstof. Teveel brandstof zal de katalysator inwendig verbranden of zelfs doen smelten. Wanneer er te weinig brandstof wordt ingespoten, dan zal de katalysator niet op de juiste temperatuur komen en de hydracarbonaten zullen niet in veilige elementen kunnen worden omgezet.

Onjuiste afstelling van de motor.

Onverbrande benzine die in het uitlaatsysteem terechtkomt, zal uiteindelijk verbranden in de katalysator. Dit kan leiden tot oververhitting van de katalysator en daardoor zal deze beschadigen.

Mogelijke oorzaken zijn een onjuiste afstelling van het brandstofmengsel, onjuiste timing van de ontsteking, gecorrodeerde bougies, beschadigde of niet goed functionerende bougiekabels, valse lucht, een beschadigde lambdasensor, lekkende injectoren, enz. Het is zaak om het gehele motormanagement-systeem nader te onderzoeken.

Lekkage van de uitlaat.

Lekkage of valse lucht vóór de lambdasonde zal de katalysator onherroepelijk beschadigen.

Loodhoudende benzine.

Door loodhoudende benzine, maar ook door toevoegingen aan de brandstof of de olie die lood kunnen bevatten, wordt de werking van de katalysator aangetast. Vermijdt deze producten.

Olie of koelvloeistof in de uitlaat.

Olie of koelvloeistof in het uitlaatsysteem kan een koollaagje achterlaten op de honingraatstructuur van de katalysator. De luchtcirculatie wordt hierdoor belemmerd en de werking zal verminderen. Uiteindelijk kan de katalysator zelfs geheel verstopt raken. De oorzaak is een mechanisch probleem aan de motor.

Mechanische beschadiging van de katalysator.

Het keramische gedeelte in de katalysator is uiterst gevoelig. Dit materiaal wordt beschermd door een isolerende en schokdempende laag, maar komt de katalysator onder het rijden in contact met bijvoorbeeld het wegdek of een verkeersdrempel , dan zal de katalysator beschadigen. Wanneer het keramische element eenmaal is beschadigd, dan zal de inhoud van de katalysator in korte tijd de geheel verpulveren. Dat is het rammelende geluid waarvoor de meeste katalysatoren worden vervangen. Niet vanwege de rammel, maar omdat de werking van de katalysator onvoldoende is geworden of zelfs geheel ontbreekt.

Verhelp altijd eerst de oorzaak van het probleem alvorens de katalysator te vervangen.
Wij geven een vol jaar garantie op al onze katalysatoren. In het geval van een garantieclaim dienen wij echter de katalysator op te sturen naar onze leverancier. Als blijkt dat het falen van de katalysator is te wijten aan één of meerdere van de hiervoor genoemde oorzaken, dan kunnen wij helaas geen garantie geven.
UniKat®
catalytic converters
TOP-KWALITEIT VOOR EEN BETAALBARE PRIJS
UniKat®
catalytic converters


Vis Land Rover