RUIL-MOTOREN
Algemene informatie.
Onze motoren worden gereviseerd in Engeland bij een fabriek die volledig gespecialiseerd is in Land-Rover motoren. Dat biedt grote voordelen. Niet alleen dat deze firma alles van Landrover motoren weet, zij gebruiken ook het juiste gereedschap. Zo is de steen waar de krukas op wordt geslepen aangepast aan de radius van de Land-Rover krukas. De radius van een Land-Rover krukas wijkt nogal af van andere motoren. De meeste revisiebedrijven passen de steen niet voldoende aan met als gevolg dat er een gerede kans is op krukas-breuk.

Bij voorkamer-diesels vereist het monteren van de voorkamers bijzondere aandacht. V8-motoren hebben weer andere problemen waar een gemiddeld revisiebedrijf geen raad mee weet. Bij TDi-motoren worden, in tegenstelling tot hetgeen Land-Rover voorschrijft, altijd de kopbouten vernieuwd. De praktijk heeft uitgewezen dat dit wel degelijk noodzakelijk is. Het werken met een pure specialist biedt derhalve vele voordelen en problemen in de toekomst kunnen daarmee worden voorkomen.

Wij houden alle motoren waar regelmatig vraag naar is op voorraad. In de regel als zogenaamde “stripped engine”. Dat wil zeggen, de gehele motor, maar zonder de opbouwelementen zoals injectiepomp, startmotor, dynamo, enz. (zie foto’s).

Motoren met een distributieketting worden afgeleverd met gemonteerde ketting en kettingwielen. Motoren met een distributieriem worden afgeleverd met een los bijgeleverde nieuwe riem. De riem kan immers pas worden geplaatst nadat U de injectiepomp aan de motor hebt gemonteerd. Bovendien worden bij elke motor de ontbrekende pakkingen bijgeleverd, die U nodig hebt om alle toebehoren op de motor te bouwen.

De cilinderkop(pen) en het blok zijn naar de hoogste standaard gereviseerd, klasse A, zonder ook maar op enige wijze te bezuinigen op onderdelen!  Er zijn uitsluitend originele onderdelen gebruikt, zoals zuigers, kleppen, lagers, enz. Ook de pakkingen en oliekeerringen zijn origineel. Zelfs alle vriespluggen worden altijd vernieuwd. Bekijkt u de hier afgebeelde foto’s maar, daar straalt de kwaliteit al vanaf.

Ruilbasis.
De motoren worden geleverd op ruilbasis. De kritische werkwijze van onze leverancier heeft als gevolg dat ook kritisch wordt gekeken naar de oude unit die wordt ingeleverd. Elk blok wordt afgeperst en op beschadigingen gecontroleerd, evenals elke cilinderkop. De krukassen worden grondig geïnspecteerd en regelmatig afgekeurd op een beschadigd of ingelopen cilindrisch gedeelte waar de pulley op wordt gemonteerd, of vanwege krukastappen die onder de kleinste tapmaat zijn versleten of ingeslagen.

In geval van onherstelbare schade aan de oude unit of vitale delen daarvan worden op basis van controle achteraf in Engeland de niet meer te gebruiken delen in rekening gebracht. Wij beperken ons daarbij tot de drie hoofdelementen: motorblok, cilinderkop(pen) en krukas. De overige onderdelen worden in de regel toch al vernieuwd. Voor de niet meer herbruikbare hoofdelementen zal een uiterst redelijk bedrag worden berekend en in mindering worden gebracht op het terug te betalen statiegeld (zie onder). Ook kunt U natuurlijk alsnog een wel te reviseren oude unit inleveren. Indien U besluit om niet een motor uit onze voorraad te nemen, maar Uw eigen motor laat reviseren, dan geldt natuurlijk ook dat alle hoofdelementen revisabel moeten zijn.

Statiegeld.
Gezien de vorenstaande problemen zullen wij in de regel bij de aflevering van de ruilmotor een borg vragen in de vorm van statiegeld. Dit statiegeld zal onmiddellijk worden teruggestort indien de motor in Engeland is afgeperst en op andere gebreken is getest en het o.k-sein voor hergebruik is gegeven. Meestal is dit het geval. Vrijwel nooit worden de drie hoofdbestanddelen, de cilinderkop(pen), het blok en de krukas, alle drie tegelijk afgekeurd.
Garantie.
Wij zijn zo overtuigd van de kwaliteit van onze ruil-motoren, dat wij er 6 maanden, onbeperkt kilometrage garantie op geven tegen materiaalfouten en fouten tijdens de fabricage. Onze algemene garantie-bepalingen kunt U elders op deze site nalezen. Elke motor wordt op enige kritische plekken voorzien van temperatuur-registratie-stickers. Indien uit deze stickers blijkt dat de motor binnen de garantietermijn oververhit is geweest, of indien met deze stickers is gesjoemeld, dan wordt er uiteraard geen garantie verleend. Veelal wordt verzuimd om de oorzaak van de problemen met de oude motor te verhelpen. Is de oude motor oververhit geraakt door bijvoorbeeld een klein lekje in de radiateur of een lek kachelslangetje, dan zal de nieuwe motor ook oververhit worden. De temperatuurstickers zullen dit uitwijzen en er zal geen garantie worden verleend. Verhelp dus altijd eerst het oude probleem alvorens de nieuwe motor in gebruik te nemen.
Onze motoren zijn niet de goedkoopste, maar naar onze overtuiging wel de beste die op dit moment in de revisiemarkt voorhanden zijn.
(foto: de 200TDi en de 300TDi motoren gebroederlijk naast elkaar in onze winkel te Scheveningen)
Veel voorkomende problemen bij de diverse motortypen.
Elk type Landrover motor heeft zo z’n eigen problemen, waar in het bijzonder aandacht aan moet worden besteed. Hieronder enkele veel voorkomende problemen.
2.25 ltr en 2.5 ltr dieselmotoren
Deze motoren met losse voorkamers vertonen de neiging dat de voorkamers in de cilinderkop los gaan zitten. Meestal komt dit pas voor nadat de kop op ondeskundige wijze is gevlakt. De loszittende voorkamers zullen zich na verloop van tijd door de op- en neergaande beweging door de koppakking heenwerken, het blok onherstelbaar beschadigen en het montage gat in de cilinderkop uitlubberen. De kop is in de regel, tegen relatief hoge kosten te herstellen, door overmaats voorkamers te monteren in een naar de gewenste maat opnieuw gekotterde cilinderkop. Indien dit niet meer mogelijk is zullen er in de cilinderkop staliet ringen moeten worden geperst die weer op maat kunnen worden gemaakt voor de standaard voorkamers. Laat, om dit soort problemen te voorkomen,  de cilinderkop daarom uitsluitend vlakken volgens de voorgeschreven methode door een vakbekwaam bedrijf en laat, ondanks de tegenstrijdige berichten hieromtrent, de voorkamers altijd 0,06 mm uitsteken buiten het kopoppervlak.
2.5 ltr dieselmotoren, alsmede de Td, 200TDi en 300TDi
Deze motoren zijn vaak beschadigd op de cilindrische tap waar de voorste krukaspulley door middel van spiebanen op wordt gemonteerd. Telkens als de distributieriem wordt vervangen moet de pulley worden verwijderd. Indien de pulley niet goed wordt bevestigd en losloopt, slaan de spiebanen uit, wordt het cilindrische gedeelte veelal beschadigd en is de krukas niet meer te gebruiken. Let er daarom op dat bij elke vervanging van de distributieriem de centrale moer met het juiste aanhaalmoment wordt vastgezet en bovendien wordt verlijmd. Veelvuldig maken wij mee dat een ter revisie aangeboden motor op de krukas wordt afgekeurd. Opnieuw is dit een euvel dat vrijwel uitsluitend voorkomt nadat er door iemand op ondeskundige of onachtzame wijze aan de motor is gesleuteld.
Td5 2.5 ltr dieselmotoren

De Td5 motoren blijken probleemloze en betrouwbare motoren te zijn. U kunt evenwel een hoop ellende voorkomen door het pomp-injectiesysteem zeer schoon te houden en af en toe preventief door ons te laten reinigen.

De cilinderkoppen mogen niet worden gevlakt (zie hoofdstuk technische informatie) en dienen bij oververhitting te worden vervangen. Omdat er geen bruikbare oude units beschikbaar zijn, hebben wij deze koppen niet gereviseerd op ruilbasis beschikbaar. Om die reden houden wij de koppen uitsluitend nieuw op voorraad, compleet, met kleppen, maar zonder nokkenas of pompinjectoren.

Foto’s (links en rechts): fabrieks nieuwe cilinderkoppen voor de Td5 nieuw uit voorraad leverbaar.

Nieuwe Td5 cilinderkop inclusief de kleppen, we hebben een flink aantal op de kop weten te tikken voor een uiterst aantrekkelijke prijs.

Let op, er zijn twee typen. Het vroege type met de inwendige brandstofleiding en het latere type met de uitwendige leiding. Dit hangt af van het bouwjaar van uw Td5, dus niet de afgiftedatum van het kenteken, maar het productiejaar. Dit kunt u zien aan het chassisnummer. Vroeg type tot VIN 1A622423, laat type v.a. VIN 2A622424. Het vroege type heeft zwarte of blauwe pompinjectoren, het late type heeft groene pompinjectoren. Deze zijn niet uitwisselbaar, verkeerde pompinjectoren kunnen niet communiceren met de motor-management-ECU.

Indien U informeert naar een 4.0 ltr of een 4.6 ltr V8, dan kunt U het beste altijd zowel het motornummer als het chassisnummer bij de hand te hebben. Er zijn diverse mogenlijkheden!!